I oktober 2021 förvärvade Keymet Oy Mekanos verksamhet.

Vi är fortfarande experter på avancerad svetsning och bearbetning.
Nu har vi bara ännu mera muskler!