Vi tillverkar avancerade mekaniska komponenter från råmaterial till fullständig produkt under ett och samma tak. I vår produktion förenas kunnande inom både tunnplåts- och bearbetningsteknologi.
 
Vi har expertis inom avancerad svetsning i ovanliga material. Det må vara sällsynt att inhysa en hel produktionskedja i en enda byggnad, men vi är perfektionister och vill ha full kontroll på hela processen.
 
Tillräckligt bra, är inte en måttstock som duger hos oss, våra produkter och vår personal är båda i en klass för sig. Som ett resultat av vårt produktionskoncept kan vi övervaka hela tillverkningsprocessen och säkerställa kvaliteten på slutprodukterna. Dessutom blir leveransprocessen snabbare då produkterna går från en arbetsfas till en annan i en och samma fabrik.
 
Eftersom vi specialiserat oss på tillverkning av mekaniska komponenter för elektronik-, flyg- och läkemedelsindustrin, exporteras över 60% av våra produkter. Vi är väldigt stolta över vårt samarbete med världsledande industrier, för oss är produkternas hållbarhet, kvalitet och funktionssäkerhet oerhört viktigt.

"Vi söker lösningar och kan internationell handel."

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev