Mekaniska komponenter för flyg- och rymdindustrin

 Redan i åtskilliga år har vi varit leverantör av specialprodukter för flyg- och rymndindustrin och vi har genomfört många utmanande produktutvecklingsprojekt med våra kunder. I dagsläget producerar vi bland de mest krävande och högteknologiska komponenter som finns inom denna industri. Som produktexempel kan nämnas transponders, ultralätta aluminiumlådor till sateliter, mekaniska komponenter till Wifi mottagare för civilflygplan och pad hållare till cockpitar.

Våra produkter är förknippade med ytterst höga kvalitets och ytfinish krav. Materialets ursprung och spårbarhet är ett krav för dessa komponenter där till och med vinklarna på skruvarnas huvuden har betydelse.

Produkterna innehåller ofta olika delar som bearbetas med både tunnplåtsteknik och bearbetning och vår absoluta styrka är att vi flexibelt kan kombinera dessa. Den här kombinationen av tillverkningsmetoder i samma fabrik är sällsynt men har visat sig vara framgångsrik och effektiv för våra kunder.

Genom att vi tillverkar och monterar produkterna själva från början till slut kan tillverkningsprocessen och materialens ursprung lätt kontrolleras och det är enkelt att vid behov auditera produktionsförhållandena.

För att kunna tillverka de mest krävande produkter inom flyg- och rymdindustrin krävs att vi har kanaler för råmaterialsanskaffning tex specialplåtar och nitar för flygplansindustrin. Detta är något vi utvecklat under årens lopp.

Vi gör alltid prototyper av alla krävande produkter. Ta gärna kontakt så berättar vi mer!

CNS VDL 6000 AIS Airborne System

This is an example of our production, using Sheet metal and Machining techiques for our client CNS Systems. The VDL 6000 AIS Airborne transponder is developed for aircraft installation for use in Search and Rescue (SAR) and coastal surveillance missions and greatly enhances surveillance of large areas. CNS Systems AB®, Sweden.

Keymet Aerospace

MATERIAL

 • starkt stål
 • rostfritt stål
 • koppar
 • aluminium
 • plast

PRODUKTEXEMPEL

 • transponders

 • aluminiumlådor till sateliter

 • mekaniska komponenter till wifi mottagare

 • pad hållare till cockpitar

PRODUKTIONSMETODER

 • fem axlig CNC fräsning

 • helautomatisk CNC svarvning

 • svetsning (TIG, MIG, bult, punkt)

 • bockning

 • stansning

 • nitning

 • lasermärkning

 • pulver och våtmålning

 • silktryck

 • olika ytbehandlingar