Kontakt

 

Keymet Ab Oy
Rökverksgatan 10
68600 Jakobstad

Nätfakturaadress:
FO-nummer: 2028161-2
Nätfakturaadress:
003720281612
Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH*
Operatör: Maventa

 

Janne
Janne Vähäkangas
Affärsutveckling, VD

 

 

Johan
Johan Gäddnäs
Arbetsledare och kvalite, Tunnplåt

David
David Sundelin
Produktion

 

 

Mats
Mats Holländer
Produktionsplanering