12.3.2019

Keymet fick kvalitetserkännande från Global Eagles dotterbolag

Under tjugo års tid har Keymet levererat specialprodukter till globala företag inom flygplansindustrin. De producerar främst delar i aluminium som behövs till cockpitar i flygplan, såsom konsoler och Pad-hållare. År 2018 fick företaget ett internt kvalitetsdiplom från sin största kund – ett erkännande från Global Eagles dotterbolag att Keymet hade den bästa kvalitetsutvecklingen bland bolagets alla underleverantörer. Så vad gömmer sig bakom Keymets framgång?

Keymets verksamhet består av en bred produktionsprocess med egen maskinbearbetning och tunnplåtsteknologi. Då delar ska levereras till flygplansindustrin krävs tillgång till båda metoderna, och att dessa finns till förfogande i samma fabrik är ytterst ovanligt för medelstora företag. Dessutom har Keymet egna målnings- och märkningslinjer, samt en monteringsavdelning i sin fabrik.

Keymet levererar alltså helheter. I vissa fall kan en produkt bestå av trettio olika komponenter, och alla dessa kan Keymet producera och montera ihop före de levererar slutprodukten till sin kund. 

─ Keymet är alltså inte beroende av någon annan utan kan hantera hela processen på egen hand under ett och samma tak, säger Marizol Zamora som är försäljningsansvarig för Keymet.

Detta säkerställer att Keymets kunder alltid får produkter av bra kvalitet eftersom de kan utföra alla moment som ingår i produktionsprocessen.

─ Vi behöver inte anlita underleverantörer och vi kan således kontrollera kvaliteten från början till slut. Också kundens lagerhantering förenklas då vi har en egen monteringsavdelning, säger Janne Vähäkangas som är VD för Keymet.

Nolltolerans mot kvalitetsbrister

På Keymet har man nolltolerans mot kvalitetsbrister på samma sätt som företaget har nolltolerans mot olyckor på arbetsplatsen. Eftersom Keymet strävar efter bästa möjliga kvalitet har man nu implementerat en så kallad Six Sigma-metod i sin produktion, vilken mäter defekter per tusen enheter och med vilken man strävar efter nästintill perfektion.

─ Vi kontrollerar alltid varandras arbeten, och allt som lämnar företaget måste godkännas separat. Det finns kvalitetskrav på alla komponenter. Det kan till exempel handla om en viss kod på en specifik skruv. Vem som helst kan inte göra det här utan man måste ha ganska lång erfarenhet av de olika komponenterna, säger Vähäkangas.

Den långa erfarenheten inom branschen bidrar också till att Keymet kan hjälpa sina kunder från start.

─ Vi rekommenderar hur en produkt kan utvecklas och vilka komponenter som vi anser att man borde använda. De får alltså rekommendationer baserade på vår erfarenhet på köpet. Vi vill vara med från den första fasen i produktutvecklingen, säger Vähäkangas.

─ Då våra kunder skickar en design så tar vi ansvar över att den i praktiken blir gjord, säger Zamora.

Låga kostnader för kunden trots stora investeringar

Keymet är en medelstor leverantör till flygplansindustrin. Företag i medelstorlek som kan leverera fullständiga och komplicerade produkter utan mellanhänder är unikt inom branschen. 

─ Det här bidrar till flexibilitet mot kunden och kostnaderna blir inte skyhöga eftersom antalet anställda är färre, säger Vähäkangas.

Trots den något mindre storleken på verksamheten satsar företaget helhjärtat. Om det finns någon maskin som Keymet behöver för att tillverka en viss produkt så skaffar företaget maskinen. Keymet har redan nu tillgång till specialbeställt amerikanskt råmaterial, skruvar och nitar, och detta säkerställer för Keymets framtida amerikanska kunder att de har tillgång till produktmaterialet i det egna landet.

─ Vi har all kunskap som behövs och vi vet vilka krav som gäller. I dagsläget finns våra kunder runt om i Europa och vi kan genomföra både enkla och svåra internationella kontrakt, säger Vähäkangas.

Keymet är vana att genomföra svåra auditeringar och att överträda språkliga och kulturella barriärer. De har optimerat produktionen utgående från den här branschen och kan ge kunderna exakt det som efterfrågas.

Långvariga samarbeten med hög leveranssäkerhet

Förutom att Keymet kan garantera kvalitetssäkrade produkter så strävar företaget efter långvariga samarbeten. De har samarbetat med sina nuvarande kunder under en tidsperiod på tio till tjugo år. 

─ Valideringsprocessen kan pågå under ett helt år före man kan påbörja produktionen och då behöver samarbetet fungera långsiktigt. Vi är hundra procent öppna och vi håller det vi lovar, säger Vähäkangas.

Eftersom hela tillverkningsprocessen sker i en och samma byggnad så kan Keymet garantera överenskomna leveranstider med kunderna. Deras leveranssäkerhet är så hög som 98 procent.

─ Vi använder oss av ett kalkyleringssystem som säkerställer att produktionstiden följs under alla våra produktionsfaser från början till slut, säger Zamora.Gå till "Aktuellt"

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev