Produkter för flyg­plans­industrin och övriga special­branscher

Redan i åtskilliga år har vi varit leverantör av specialprodukter som behövs i cockpitar i flygplan, lådor för sedeltransporter, svarta lådor för fartygsindustrin och övriga specialprodukter. Dessa produkter är förknippade med ytterst höga kvalitets- och ytfinish krav. Materialets ursprung och spårbarhet är ofta ett krav för dessa produkter där till och med vinklarna på skruvarnas huvuden har betydelse.

Produkterna innehåller ofta olika delar som bearbetas med både tunnplåtsteknik och bearbetning. Den här kombinationen av tillverkningsmetoder i samma fabrik är sällsynt.

Sådana här produkter vill man gärna köpa av en leverantör som kan tillverka och montera produkterna själv från början till slut. Då kan man kontrollera tillverkningsprocessen och materialens ursprung och vid behov auditera produktionsförhållandena.

För att kunna tillverka dessa produkter krävs att vi har kanaler för råmaterialanskaffning, tex specialplåtar och nitar för flygplansindustrin. Detta är något vi utvecklat under årens lopp.

 

IMG 3375

Tunnplåt och bearbetade produkter

PRODUKTEXEMPEL

  • Pad-hållare till cockpitar i flygplan
  • lådor för sedeltransporter
  • displayramar till skogsmaskiner

BEARBETNINGSSÄTT