Bearbetade delar för storindustrin

Vi tillverkar stora serier av bearbetade delar till storindustrin. En del av vår produktion är i gång dygnet runt, helautomatiskt. Vi svarvar delar med diameter från 1 mm till 150 mm, i våra fleroperationsfräsar lämpar sig delar från 10 mm3 till 150 mm3. Produkterna tillverkas så färdigt som möjligt, ofta kombineras olika delar med svetsning varefter de bearbetas vidare. Typiska produkter är bland annat hydraulik block, kraftöverföringskomponenter och axlar till båtindustrin. Vi har ett mycket brett spektrum av kundföretag från energiindustrin till maskintillverkare.

Vi är vana att arbeta med internationella storföretag och behärskar även komplexa anbuds-, beställnings- och leveransprocesser. Utöver normala avtal och offerter kan vi ingå djupare avtal som innefattar årsvolymer och investeringar för en viss kund. För de mest krävande delarna lämnar vi alltid anbud på en protoserie för att försäkra oss om alla detaljer.

Bearbetning

MATERIAL

  • aluminium (det vanligaste materialet som bearbetas)
  • rostfritt stål
  • koppar
  • mässing
  • stål

PRODUKTEXEMPEL

  • kraftöverföringskomponenter
  • axlar till båtindustrin
  • hydraulik block