I vår produktion förenas kunnande inom tunnplåts- och bearbetningsteknologi. Därför kan vi tillverka krävande produkter och produkter som förutsätter olika tillverkningstekniker från början till slut i en fabrik. Ju mer invecklad en produkt är desto intressantare tycker vi den är.

Våra kunder är internationella företag inom flygplans-, energi- och elektronikindustrin. För dessa företag är produkternas hållbarhet, kvalitet och säkra funktion viktiga. På grund av vårt koncept med lång värdekedja kan vi övervaka hela tillverkningsprocessen och säkerställa kvaliteten i slutprodukterna. Dessutom blir leveransprocessen snabbare då produkterna går från en arbetsfas till en annan i en och samma fabrik.

När du inleder samarbete med oss kommer du att konkret se vad som avses med smidiga leveranser och kvalitet på slutprodukten.

Nyheter

31.05.2019
Vi har under året fortsatt investera i nya maskiner.
Läs mera

”Kvalitetsdiplom till Keymet från Global Eagles dotterbolag”

 

LÄS MERA

SÄKRA LEVERANSER OCH
TOPPKVALITE. VARFÖR?

 

MER OM VÅR VERKSAMHETSFILOSOFI