31.05.2019

Utökad maskinpark

Vi har under året fortsatt investera i nya maskiner.

Maskinerna förväntas ha en positiv effekt på kvaliteten och förbättra effektiviteten på långa serier.

Keymets nyaste maskiner är en Haeger nitmaskin, Coast One bockmaskin och en stansmaskin, Prima Power.